Support (FC Course)

 Hỏi & đáp Odoo

Diễn đàn cộng đồng Odoo. Nơi chia sẻ các thắc mắc và nhận được giải đáp từ cộng đồng trong quá trình sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Odoo ERP. 

-1

Hướng dẫn tạo một kho mới trong module Kho của Odoo

Avatar
Minh Ngoc

Tạo một kho mới

Phần 1: Cấu hình tính năng


Để tạo được những nhà kho mới, bạn cần kích hoạt tính năng quản lý nhiều kho trên hệ thống.

Truy cập: INVENTORY > Configuration > Setting, tại nhóm Warehouse, kích hoạt tham số Multiple Warehouse, sau đó nhấn Save.Phần 2: Sử dụng tính năng

Sau khi kích hoạt tham số quản lý nhiều kho trên hệ thống, bạn đã có thể tạo kho mới và đặt tên cho những kho đó.

Truy cập: INVENTORY > Configuration > Warehouse, nhấn Create để tạo kho mới.Trường thông tin:

  • Name: Tên nhà kho bạn muốn đặt.
  • Short Name: tên viết tắt giúp bạn phân biệt giữa những các kho với nhau.
  • Address: Địa chỉ của chính bạn, đối tác.

Hoặc chọn vào kho đã có để thay đổi thông tin về kho.

Avatar
Discard